Visstidsanställningar ska begränsas

Det ska bli svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Enligt ett förslag ska anställningsformen allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning i fler situationer än enligt dagens gällande regler.

     

den 26 oktober 2015

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om anställningsskydd (LAS) ändras i syfte att begränsa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra. Enligt förslaget ska den nuvarande regeln för allmän visstidsanställning fortsätta att gälla. Detta innebär att en allmän visstidsanställning med automatik övergår till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod.

Enligt förslaget ska en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning i fler situationer. Det ska gälla även för anställda med allmän visstidsanställning som har – eller har haft – flera olika tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningarna ska ha följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum.

I det här fallet gäller inte någon tidsram på fem år. Däremot ska den allmänna visstidsanställningen uppgå till två års anställningstid för att arbetstagaren ska få en tillsvidareanställning.

De anställningsformer som kan ingå i en sådan period är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning. Det är dock endast den sammanlagda tiden i en allmän visstidsanställning som har betydelse för om anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Ikraftträdande

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.