Visstidsanställningar ska begränsas

Anställningsformen allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning i fler fall än i dag. Det föreslår regeringen i en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet.

     

den 26 maj 2015

Enligt förslaget ska lagen om anställningsskydd (LAS) ändras för att begränsa möjligheten att använda upprepade visstidsanställningar.

I dag övergår en allmän visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år under en femårsperiod. Den regeln ska enligt förslaget fortsätta att gälla som tidigare.

Utöver detta föreslås att det ska finnas ytterligare en begränsningsregel för när allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning.

Det ska gälla även för anställda med allmän visstidsanställning som har – eller har haft – flera olika tidsbegränsade anställningar. De anställningsformer som omfattas här är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning och de ska ha följt på varandra utan uppehåll eller med högst 180 dagars mellanrum.

I den här situationen ska tiden i allmän visstidsanställning räknas ihop till två år för att sedan automatiskt övergå till en tillsvidareanställning. Vid en sådan kombination av visstidsanställningar ska det inte finnas någon begränsning till 5 år.

Om förslaget införs innebär det att arbetsgivare med anställda med flera olika former av visstidsanställningar behöver skapa nya rutiner för att följa upp när en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 maj 2016.