SKATTEFRI FÖRMÅN? Hur kan du belöna dina medarbetare – skattefritt? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, förklarar!
SKATTEFRI FÖRMÅN? Hur kan du belöna dina medarbetare – skattefritt? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, förklarar!

Visst går det att belöna en anställd med en skattefri förmån!

Vill du belöna en duktig medarbetare lite extra? Vill du dessutom att medarbetaren inte ska beskattas för belöningen? Det finns ett utmärkt sätt att belöna en anställd skattefritt. Vad jag tänker på är att låna ut en bil till den anställde, eller att stå för kostnaden för en hyrbil under den anställdes semester. Se bara till att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda!

     

den 7 juni 2019 Lennart Salomonsson

Den som använder sin arbetsgivares bil för privat körning har fått en skattepliktig bilförmån. Denna värderas schablonmässigt, och fullt förmånsvärde ska påföras för varje påbörjad månad.

En förutsättning för att en bilförmån ska beskattas är dock att bilen har använts privat i mer än ringa omfattning. Med "ringa omfattning" menas 10 gånger (där ett dygn utgör en gång) och 100 mil under kalenderåret.

Observera att det är tillräckligt att endast en av dessa båda gränser har passerats för att bilförmån ska påföras.

”Ringa omfattning” får inte överskridas

Med anledning av bestämmelserna om när en skattepliktig bilförmån uppkommer finns här en möjlighet för arbetsgivare att – skattefritt – låna ut bilar till sina anställda. Det kan handla om arbetsgivarnas egna bilar eller hyrbilar där arbetsgivarna står för kostnaden.

Detta kan med fog sägas är den enda skattefria belöning som en arbetsgivare kan ge en anställd (om man här undantar t ex extra semesterdagar eller annan ledig tid, som aldrig kan beskattas). Den anställde kan alltså – t ex under en utlandssemester – hyra en bil, lämna in kvittot till arbetsgivaren och få tillbaka för sitt utlägg utan att bli beskattad för detta.

Om bilförmånen är skattefri är även det eventuella fria drivmedlet till bilen skattefritt.

Observera dock att gränsen för "ringa omfattning" alltså inte får överskridas här. Om så sker blir det fullt förmånsvärde för den aktuella bilen den aktuella månaden.

Observera också att den som redan har en bilförmån i sin anställning inte kan få ytterligare en bil skattefritt. I ett sådant fall är risken stor att den anställde ska beskattas för två fulla förmånsvärden, d v s här gäller inte "ringa omfattning" för semesterbilen.