Vision stämmer kommun till Arbetsdomstolen

Vision har den 9 november stämt Helsingborgs kommun till Arbetsdomstolen och kräver att uppsägningen av en medlem ska ogiltigförklaras och att han ska få 125 000 kr i allmänt skadestånd.

     

den 7 december 2015

Medlemmen blev anställd som systemutvecklare i kommunens stadsledningsförvaltning i april 2012. Stämningen på arbetsplatsen har, enligt Vision, varit dålig med kränkningar och nedsättande tillmälen.

Detta ska även ha framgått av de medarbetarundersökningar som arbetsgivaren genomfört. Ledningen har inte agerat vilket också lett till att flera medarbetare slutat, skriver facket i sin stämningsansökan. Systemvetaren ska ha blivit kontrollerad på ett sätt som övriga medarbetare inte blivit. Arbetsgivaren ska även, utan systemvetarens kännedom, ha anlitat en konsult som skulle bedöma hans arbetsinsats.

I mars 2014 sjukskrev sig systemvetaren för första gången och den första sjukperioden följdes av en andra där han sjukskrevs för depression med koppling till arbetsplatsen. I oktober 2014 gjorde han en arbetsskadeanmälan som chefen rev itu. Systemvetaren varslades och sades upp i november 2014 utan att kommunen, enligt Vision, undersökt omplaceringsmöjligheterna.


Källa: Tidningen Arbetarskydd