Vilka beloppsgränser gäller för friskvårdsaktiviteter?

Ett företag kommer att erbjuda sin personal enstaka friskvårdsaktiviteter som är godkända av Skatteverket; t ex massage, akupressur och fotvård. Vilka beloppsgränser gäller för att dessa aktiviteter ska vara skattefria?

     

den 16 juni 2015

För att en förmån av fri friskvård ska vara skattefri krävs att aktiviteten är av enklare slag och mindre värde. Skatteverket anser att i de fall förmånen endast består av en enstaka behandling bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kr per tillfälle.

Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde. Skatteverket konstaterar att det inte finns fastställt vad som är av mindre värde, men anger som exempel att ett vanligt årskort på gym ryms inom definitionen.