Viktigt – följ upp de anställdas semesteruttag!

Nu är hösten här! När septemberlönen är klar har vi ett facit på hur mycket semester de anställda tagit ut under sommaren, och hur mycket som finns kvar.

     

den 1 oktober 2020 Mirja Lenes

Året går mot sitt slut. Nu är det är dags att kontrollera de anställdas semesterdagar, och därefter göra en plan i de fall fler semesterdagar behöver plockas ut under det som återstår av semesteråret.

Om anställda blev sjuka eller avbröt sin semester för annan semesterlönegrundande frånvaro har de rätt att plocka ut sina semesterdagar vid ett annat tillfälle.

Vad är det vi ska kolla på?

  1. Har alla tagit ut sina 20 lagstadgade betalda semesterdagar i ledighet? Om inte, finns det en plan för hur resterande dagar ska plockas ut? Annars är det dags att göra en. Den anställde kan – under semesteråret – inte välja att vara ledig färre än 20 dagar i de fall det finns betalda semesterdagar.

  2. Finns det medarbetare som har sparad semester som är fem år gammal? Då ska samtliga årets betalda semesterdagar plockas ut i ledighet och därefter de sparade semesterdagarna som är fem år gamla.

  3. Heltidsfrånvarande som kommer tillbaka i arbete. Oavsett om de arbetar hel- eller deltid vid återgången ska semester tas ut i ledighet. Alltså behöver vi tänka på detta varje gång en medarbetare kommer tillbaka från heltidsfrånvaro och säkerställa att vi även här följer lagen.


Kom ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda plockar ut sin semester.

Finns det några undantag?

Ja, anställda som är heltidsfrånvarande och kommer fortsätta vara det under resterande semesterår behöver inte plocka ut sina semesterdagar i ledighet. Låt oss säga att en medarbetare gått på föräldraledighet på heltid från och med den 1 juni och planen är att återgå i tjänst 12 månader därefter. Den medarbetaren behöver inte plocka ut sina betalda semesterdagar.

Vill du läsa mer om semester och lön?

I Servicepaket Lön hittar du en hel semesterkategori, fylld av faktaartiklar, verktyg för att beräkna nettosemesterdagar, tidigare webinar – och mycket mer. Du vet väl att du kan prova paketet gratis i tre dagar?


Vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg

Nyheter, trender och inspiration var 14:e dag. Enklare kan det inte bli.