Viktigt – följ upp de anställdas semesteruttag!

Nu är hösten snart här. När septemberlönen är klar har vi ett facit på hur mycket semester de anställda tagit ut under sommaren, och hur mycket som finns kvar. Är det dags att göra en plan?

     

den 2 september 2019 Mirja Lenes

Om anställda blev sjuka eller avbröt sin semester för annan semesterlönegrundande frånvaro har de rätt att plocka ut sina semesterdagar vid ett annat tillfälle.

Alltså är det dags att kontrollera de anställdas semesterdagar och därefter göra en plan i de fall fler semesterdagar behöver plockas ut under det som återstår av semesteråret.

Vad är det vi ska kolla på?

  1. Har alla tagit ut sina 20 lagstadgade betalda semesterdagar i ledighet? Om inte, finns det en plan för hur resterande dagar ska plockas ut? Annars är det dags att göra en. Den anställde kan – under semesteråret – inte välja att vara ledig färre än 20 dagar i de fall det finns betalda semesterdagar.
  2. Finns det medarbetare som har sparad semester som är fem år gammal? Då ska samtliga årets betalda semesterdagar plockas ut i ledighet och därefter de sparade semesterdagarna som är fem år gamla.
  3. Heltidsfrånvarande som kommer tillbaka i arbete. Oavsett om de arbetar hel- eller deltid vid återgången ska semester tas ut i ledighet. Alltså behöver vi tänka på detta varje gång en medarbetare kommer tillbaka från heltidsfrånvaro och säkerställa att vi även här följer lagen.


Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda plockar ut sin semester.

Finns det några undantag?

Ja, anställda som är heltidsfrånvarande och kommer fortsätta vara det under resterande semesterår behöver inte plocka ut sina semesterdagar i ledighet. Låt säg att en medarbetare gått på föräldraledighet på heltid från och med den 1 juni och planen är att återgå i tjänst 12 månader därefter, den medarbetaren behöver inte plocka ut sina betalda semesterdagar.

Vill du läsa mer om semester och lön?

I Servicepaket Lön hittar du en hel semesterkategori, fylld av faktaartiklar, verktyg för att beräkna nettosemesterdagar, tidigare webinar – och mycket mer. Om du saknar abonnemang kan du prova paketet gratis här

Få svar på dina lönefrågor – prova Servicepaket Lön

Det är få saker som är så känsliga som lön. Man ska kunna hantera praktiska frågor som rör både arbetsrätt och skatterätt, och det måste bli rätt för alla inblandade parter. I Servicepaket Lön blir du uppdaterad med de senaste nyheterna och lagändringarna på området!

Prova Servicepaket Lön gratis i en vecka. Fyll i formuläret så kan du strax logga in.

Hittar du inte ditt företag? klicka här


Du kan bara prova paketet en gång.