Video: Avdrag för moms – fakturor i koncern

Hur säkrar du avdragsrätten för moms vid fakturering inom koncern? Vad gör du om det blir fel? Håkan Larsson, momsexpert, tittar närmre på hur du hanterar fakturor i situationer med dotterbolag och moderbolag, så att allt blir frid och fröjd.