Video: Anställning av tredjelandsmedborgare

Ska du anställa eller anlita utländsk personal, t ex konsulter eller experter? Då är det mycket att tänka på, speciellt om det är fråga om en tredjelandsmedborgare – utanför EU eller EES. Här finns tips på vilka myndigheter du ska kontakta och hur skatt och socialförsäkring ska hanteras.