Vem har tagit mina semesterdagar?

En vanlig fråga från anställda är; vem har tagit mina semesterdagar? Men vad är svaret?

     

den 18 september 2019 Mirja Lenes

Ett svar på frågan kan vara att den anställda inte tjänat in fullt antal betalda semesterdagar, eller så har dagarna redan tagits ut i ledighet.

Ett annat scenario är att den anställda ändrat sitt schema och jobbar ett annat antal arbetsdagar per vecka (eller schemaperiod) och att arbetsgivaren på grund av detta räknat om den anställdas semesterdagar till så kallade nettosemesterdagar. Detta för att styra ledighetens längd så att alla har rätt till lika lång semesterledighet oavsett arbetstidens förläggning.

Fem veckors semester

Den anställdas rätt till semester är minst 25 dagar enligt semesterlagen. För en arbetstagare som jobbar fem dagar i veckan går det åt fem så kallade bruttosemesterdagar för att vara ledig i en vecka. Totalt ger 25 semesterdagar rätt till fem veckors ledighet.

Om den anställda byter schema och börjar arbeta färre dagar per vecka är det vanligt att ”räkna om” semesterdagarna från brutto- till nettosemesterdagar. För att alla anställda ska ha rätt till samma längd på semesterledigheten, alltså fem veckor vid en semesterrätt på 25 semesterdagar. Annars skulle det innebära att en medarbetare som har 25 dagars semesterrätt och arbetar en dag per vecka kan vara ledig i totalt 25 veckor.

Beräkning av nettodagar

Formeln för omräkning av den anställdas semesterdagar till nettosemesterdagar:

(antal arbetsdagar per vecka för den anställda / 5) x den anställdas bruttosemesterdagar

Om den anställda har 25 semesterdagar och går från att arbeta fem dagar per vecka till att arbeta en dag per vecka blir det 1/5 x 25 = 5 nettosemesterdagar. Vilket motsvarar fem veckors semester.

Semesterlönen för den anställda ska inte påverkas, utan det totala värdet av semesterlönen fördelas på den anställdas nettosemesterdagar.

Anställda som ändrar sitt schema

Om situationen är den motsatta och den anställda istället börjar arbeta fler dagar per vecka innebär en omräkning av nettosemesterdagarna att den anställda får ”fler” semesterdagar. Detta för att även i den situationen styra ledighetens längd utifrån den anställdas arbetsdagar per vecka (eller schemaperiod).


Vårt bästa HR-innehåll – direkt till din inkorg

Nyheter, trender och inspiration var 14:e dag. Enklare kan det inte bli.