Vd:ar har inte tid med ledarskap

Ett ökat engagemang hos medarbetarna ses som det näst viktigaste utvecklingsområdet för att öka tillväxten i ett företag. Men det är bara 1 procent som har medarbetarengagemang som sin främsta prioritering.

     

den 19 maj 2015

Försäljning, tillväxt och ekonomi och lönsamhet, det är de främsta prioriteringarna för de svarande i Vd-barometern där 90 svenska vd:ar i små till stora bolag har svarat. Vd:arna prioriterar det som syns omedelbart och det är ju inte så förvånande.

Men det är ändå lite ironiskt att samtidigt som cirka 40 procent ser engagemang hos medarbetarna respektive ledarskap som de viktigaste utvecklingsområdena för att öka tillväxten så har endast 1 procent det som sin främsta prioritering.

“Man har insikten om hur viktigt personalengagemanget är, men inte riktigt orken”, säger Mats Frid, ansvarig för undersökningen som genomförts av Ledarskaparna.


Källa: http://chef.se/vdn-har-inte-tid-med-ledarskap/