Almedalen – varför ökar sjukskrivningarna?

På seminariet ”Sjukskrivningarna ökar – hur bryter vi den negativa trenden?” som arrangerades av Försäkringskassan diskuterades varför sjukfrånvaron på nytt ökar och vilka åtgärder som kan krävas för att stoppa denna utveckling.

     

den 3 juli 2015

Enligt Försäkringskassan har sjukskrivningarna ökat sedan 2010. Det är både antalet nya sjukskrivningar som ökar men också sjukskrivningslängden. Det finns ingen enkel förklaring till denna utveckling. Enligt Försäkringskassans utredare är det flera faktorer som påverkar antal sjukskrivningar. Det handlar bland annat om hur sjukförsäkringen är utformad, hur konjunkturläget ser ut samt attityder och beteende.

På seminariet deltog representater från Försäkringskassan, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Alla var överens om att det krävs gemensamma satsningar för att bromsa takten på den ökande sjukfrånvaron. Åtgärder som diskuterades var betydelsen av att snabbt komma igång med rehabilitering och att förebyggande sjukpenning bör användas i fler fall än idag.

Samtliga menade också att hälso- och sjukvården och arbetsgivare måste samarbeta mer för att hjälpa anställda att återgå i arbete. Det här är också ett av förslagen i en parlamentarisk utredning ”Mer trygghet och bättre försäkring" (SOU 2015:21) som presenterades i mars 2015. Syftet med utredning har bland annat varit att föreslå förbättringar och förenklingar i sjukförsäkringen.