Var tionde chef mobbad

Tidningen Chef har tillsammans med Novus genomfört en undersökning om mobbning av chefer.

     

den 24 augusti 2015

8 procent av cheferna uppger i enkäten att de varit utsatta för trakasserier i form av förtal, personangrepp och undanhållande av information. Internationella siffror ligger kring 6 procent.

Mobbning är ett problem på många arbetsplatser och inte sällan har de utsatta en chefsposition. Nästan lika många chefer som anställda upplever att de blir mobbade på jobbet. Mobbningen ser dock annorlunda ut än vid trakasserier av kollegor. Många chefer blir dessutom anklagade för att utsätta anställda för mobbning.

Det behövs mer kunskap om hur mobbning av ledare ser ut. AFA har satsat 3,3 miljoner kronor i ett forskningsprojekt som ska studera mobbning av chefer. Syftet är att få kunskap om mobbning av chefer och om hur man kan stötta chefer som blivit utsatta. Projektet sträcker sig fram till 2017-12-31.

Resultatet ska spridas genom en vetenskaplig publicering och en skrift som går ut till fackföreningar.


Källa: Tidningen Chef, AFA