Välj rätt anställningsform

När du som arbetsgivare ska anställa en person är det viktigt att veta vilken anställningsform som passar bäst. Du kan välja mellan att anställa en person som fast anställd eller för en begränsad tidsperiod.

     

den 4 mars 2016

Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) är huvudregeln att man blir tillsvidareanställd. Det som oftast kallas för fast anställning. En sådan anställning pågår till dess att den anställde eller arbetsgivaren säger upp anställningen.

Om man inte vill att en anställning ska vara tillsvidare måste man istället avtala om en tidsbegränsad anställning. Då ska det alltid finnas ett startdatum och ett slutdatum.

Det finns flera typer av tidsbegränsade anställningsformer att välja mellan. Det är viktigt att välja den som passar för själva syftet för anställningen. De anställningsformer man kan välja mellan är följande:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • när arbetstagaren fyllt 67 år
  • säsongsanställning

Utöver dessa finns även provanställning. Den anställningsformen passar om man har tänkt att en person ska bli tillsvidareanställd, men först vill testa hur lämplig personen är för arbetet.

Tänk på att regler om de tidsbegränsade anställningarna är dispositiva. Det betyder att man genom ett kollektivavtal på central nivå kan ha andra regler.

Lämna alltid ett skriftligt avtal

Man kan avtala om en anställning både muntligen och skriftligen. Naturligtvis är det ur bevissynpunkt bra om det finns ett skriftligt anställningsavtal.

Vi bjuder på blanketten ”Anställningsavtal”

Klicka bara på annonsen på höger sida om den här artikeln. Blanketten är framtagen som en del i vårt Servicepaket Lön/Personal. Där ingår ett antal nyttiga blanketter som är framtagna för dig som arbetar med lön, personal och HR.


Vill du veta mer om anställningsregler?

Välj då någon av länkarna nedan:
Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på något av våra servicepaket
Läs mer om/boka in dig på vår kurs ”Arbetsrätt”