Valet och skatterna – en artikelserie

Den skattepolitiska kartan har de senaste åren i viss mån ritats om. Förslag och utspel har ibland kommit från oväntade håll, liksom aktivt eller passivt stöd för dessa. En del förslag har blivit verklighet, medan andra har hamnat i skymundan, åtminstone för tillfället. Åter andra har lagts mot bättre vetande, beroende på att man måst behålla relationer till samarbetspartners i riksdagen.

     

den 25 juni 2018 Robert Selvaag

Vi har också ett med svenska mått mätt ovanligt oklart parlamentariskt läge, där det inte alls är givet vilka koalitioner som kan komma att bildas efter den 9:e september. Flera partier är dessutom internt splittrade, även i frågor som rör beskattning.

På skatteområdet är det därför inte alltid så lätt att få en bild av vart vindarna blåser. Man kan dock alltid urskilja tre primära drivkrafter när det gäller förändringar på skatteområdet.

Ideologi

Den första drivkraften är ideologisk. Många förslag har sitt ursprung i partiernas syn på beskattning, rättvisa, arbete och drivkrafter samt fördelningspolitikens utformning.

I många fall finns en ideologisk underton som till och med kan gå på tvärs emot rådande konjunkturläge eller behovet av förenklingar.

Offentlig finansiering

Den andra drivkraften är budgetläget. Vi har under lång tid befunnit oss i en högkonjunktur som har inneburit ett visst politiskt manöverutrymme. 

Oavsett partifärg kommer framtida regeringar på något sätt att tvingas behålla ett relativt omvärlden högt skatteuttag för att klara de utmaningar välfärden står inför.

Det skulle kunna ske genom skatteväxling, till exempel ett skifte från beskattning av arbete till beskattning av egendom eller miljöpåverkan.

Omvärldstryck

Den tredje drivkraften är trycket från omvärlden. Harmonisering av beskattningen inom EU och OECD, den tilltagande internationaliseringen med åtföljande skattekonkurrens och digitaliseringens krav är faktorer som sittande regeringar inte kan göra särskilt mycket åt.

Just internationaliseringen ställer stora krav på det land som vill finansiera en, med internationella mått, stor offentlig sektor och samtidigt behålla de allt fler och allt mindre företag som numera har allt lättare att agera på en global marknad.

Inför valet 2018

Det är som synes ingen lätt ekvation att orientera sig i skattepolitiken. Vi ska dock i en serie artiklar göra ett försök. De olika partierna har ofta generellt formulerade valplattformar, och i vissa fall har man lagt mer konkreta budgetmotioner.

Utifrån detta underlag ska vi försöka ge en bild av vad partierna kan tänkas vilja driva för skattefrågor som påverkar privatpersoner, pensionärer, företag och arbetsgivare.

Vi börjar med att titta på vad våra partier vill gällande beskattningen av pensionärer. Läs nästa artikel i serien här.

Vi kommer vara på plats i Rosenbad och bevaka när budgetproppen kommer! Prenumerera på vårt nyhetsbrev så att du inte missar webinaret.