Vad innebär utstationering?

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas av sin arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Detta innebär att om anställda åker till ett annat land för att t ex gå på en kurs eller konferens är de inte utstationerade.

     

den 14 november 2019

Det innebär att en anställd kan betraktas som utstationerad under en tjänsteresa, beroende på vad syftet är med tjänsteresan. En säljare som reser runt för att demonstrera och visa företagets produkter kan anses vara på tjänsteresa. En säljare som hjälper kunden att installera företagets produkt hos denne skulle kunna anses vara utstationerad.

Anmälan vid utstationering

En utländsk arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska meddela detta till Arbetsmiljöverket. En svensk arbetsgivare som sänder ut personal till ett annat EU-land ska anmäla detta till aktuellt lands förbindelsekontor. 

Samtliga EU-länder har ett eller flera s k förbindelsekontor. Dessa fungerar på samma sätt som Arbetsmiljöverket gör i Sverige för utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Arbetsmiljöverket har ett nära samarbete med dessa förbindelsekontor inom EU. Tillsammans övervakar de frågor som rör anställningsvillkor, påstådda överträdelser av reglerna i direktivet samt informerar utländska företagare om lokala lagar och villkor för anställning.

Den praktiska tillämpningen av utstationeringsdirektivet varierar dock mycket mellan medlemsstaterna. Arbetstillstånd behövs inte vid utstationering av arbetstagare inom EU. Du kan läsa mer om arbetstillstånd i Servicepaket HR. Om du inte har abonnemang så kan du prova paketet gratis, och få tillgång med bara några få klick.

EU:s utstationeringsdirektiv

Syftet med EU:s utstationeringsdirektiv (96/71/EG) är bland annat att underlätta för arbetsgivare att tillfälligt utstationera arbetstagare till andra EU-länder. 

EU-direktivet tydliggör bland annat arbetsgivares ansvar att tillvarata och säkerställa arbetstagares rättigheter samt vilken lag som ska gälla för anställningsförhållandet. 

Man talar ibland om den ”hårda kärnan” i utstationeringsdirektivet. Med detta avses att länderna inom EU ska se till att utstationerade arbetstagare ska omfattas av värdlandets minimivillkor gällande bland annat arbetstid, semester, icke-diskriminering och minimilön.

Ladda ner gratis e-bok: En internationell arbetsmarknad - det här ska du tänka på

Utstationeringslagen

Enligt den svenska lagen om utstationering av arbetstagare, utstationeringslagen, ska arbetsgivare från andra länder tillämpa svensk lag för utstationerade arbetstagare inom de områden som omfattas av den hårda kärnan. Exempelvis gäller arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen för alla som är utstationerade till Sverige.

Enligt utstationeringslagen (och utstationeringsdirektivet) ska arbetsgivare alltså tillämpa vissa av de nationella bestämmelserna i landet dit arbetstagaren sänds, såsom längsta tillåtna arbetstid, antal betalda semesterdagar, minimilön et c.

Det finns däremot inget hinder för utsändande arbetsgivare att tillämpa bestämmelser som är mer förmånliga för arbetstagaren. Till exempel kan en svensk arbetstagares befintliga villkor enligt anställningsavtalet gälla även under utlandsstationeringen, om dessa är mer förmånliga än lokala regler eller lagar.

Utstationeringslagen anpassas vidare till det så kallade tillämpningsdirektivet, som bland annat innehåller åtgärder för att förhindra att arbetsgivare kringgår regler om skydd för arbetstagarnas villkor.

Vill du få koll på frågor om internationellt arbete? 

Då kan du skaffa ett abonnemang på Servicepaket Internationellt och få tillgång till de senaste nyheterna på området, en gedigen faktabank, interaktiva verktyg och checklistor som sparar tid!


Vägen framåt för HR: inför 2021 och vidare!

Simply HR

Läs mer om årets digitala HR-event från Simployer