Vad innebär allmän visstidsanställning?

I valrörelsen tidigare i år presenterade Socialdemokraterna ett tiopunktsprogram för en trygg arbetsmarknad. Ett av förslagen var att avskaffa anställningsformen ”allmän visstidsanställning”, som infördes av alliansregeringen 2007. Vad innebär egentligen en allmän visstidsanställning?

     

den 6 november 2018 Victoria Ödlund

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en anställning tidsbegränsas genom att avtala om allmän visstidsanställning. Denna anställningsform får i princip användas helt fritt av arbetsgivaren. Något skäl till varför anställningen tidsbegränsats behöver alltså inte anges. 

Allmän visstid kan användas exempelvis vid arbetstoppar eller vid anställning för särskilda projekt. Är det däremot fråga om att ersätta en person under frånvaro ska istället anställningsformen vikariat användas. Allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i två fall.

Högst 24 månader under fem år

Avtal om allmän visstidsanställning kan träffas för högst 24 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning, d v s anställningen blir då fast. Det är då de aktuella lön- och anställningsvillkoren som permanentas att gälla tillsvidare.

Det är enligt LAS endast anställningstid med allmän visstidsanställning som räknas in i de 24 månaderna, alltså inga andra anställningsformer. 

Exempel: Karim har varit säsongsanställd i sammanlagt 15 månader. Han har även varit anställd som vikarie i 12 månader. Trots att Karim har varit anställd i mer än 24 månader under den senaste femårsperioden kan arbetsgivaren erbjuda en allmän visstidsanställning utan att den övergår i en tillsvidareanställning.

Högst 24 månader under obegränsad tid

En kompletterande regel, som infördes 2016, innebär att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i ytterligare en situation. Regeln gäller för anställda med allmän visstidsanställning som har haft flera olika tidsbegränsade anställningar. Dessa anställningar ska ha följt på varandra utan uppehåll eller med högst sex månaders mellanrum. 

I denna situation gäller inte någon tidsram på fem år, utan avser en obegränsad tid bakåt under kedjan av anställningar. De anställningsformer som räknas in i kedjan är; allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning, alltså inte provanställning eller s k pensionärsanställning. Det är dock endast den sammanlagda tiden i en allmän visstidsanställning som är avgörande för om anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

Vill du få full koll på anställningsfrågor? 

Då kan du prova Servicepaket HR gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.