Vad är ett personalbokslut?

Personalkostnader utgör ofta de tyngsta posterna i företag och organisationer. Därför är det vanligt att arbetsgivare gör personalbokslut, i likhet med all annan affärsekonomisk redovisning.

     

den 5 oktober 2018 Victoria Ödlund

Personalbokslutet utgör en viktig och strategisk del av ekonomin och verksamheten och skapar en stabil grund för kommande planering.

Jämförelser och analys

I ett personalbokslut redovisas såväl kostnader som intäkter, samt annan viktig information, kopplade till personalen. Det gör det möjligt att analysera verksamheten på olika nivåer och enheter samt inom olika tidsperioder. Det gör det även möjligt att göra jämförelser med andra företag och organisationer. 

Informationen kan användas som stöd inför beslut eller för att följa upp fattade beslut eller åtgärder.

Insamling av uppgifter

Uppgifterna till personalbokslutet kan samlas in på olika sätt, t ex genom statistik eller genom skriftliga beskrivningar av verksamheten. 

Arbetsgivare använder ofta olika nyckeltal för att kartlägga och mäta exempelvis personalsammansättning, kompetens, sjukfrånvaro och produktivitet. Nyckeltalen kan även ligga till grund för personalbokslut.

Som arbetsgivare kan man själv bestämma ett antal nyckeltal som passar den egna organisationen och göra jämförelser över tid. Det är då viktigt att vid varje mättillfälle använda samma underlag och mätperiod.

För att kunna analysera och dra slutsatser av nyckeltal behöver man vara tydlig och på det klara med exakt vad det är man har mätt, d v s ha tydliga definitioner.

Vill du lära dig mer om nyckeltal för HR?

I Servicepaket HR finns ett verktyg med formler och beskrivningar av olika användbara nyckeltal inom HR. Har du inget abonnemang? Prova paketet gratis här

Få svar på dina HR-frågor – prova Servicepaket HR

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du känna dig säker på att du hänger med i utvecklingen och gör rätt enligt gällande regler och råd?  I Servicepaket HR håller vi dig uppdaterad med det senaste och hjälper dig med både praktiskt och strategisk HR.

Prova Servicepaket HR gratis i en vecka. Fyll i formuläret så kan du strax logga in.
Hittar du inte ditt företag? klicka här


 Du kan bara prova paketet en gång.