Utvecklingssamtal i grupp

Tomtaklintskolans storkök genomför verksamhetsdialog en till två gånger per termin. Syftet med dialogen är att skapa större förståelse för verksamhetens uppdrag och samtidigt ge medarbetarna möjlighet till inflytande.

     

den 1 oktober 2015

Dialogmötet inleds med att alla medarbetare får göra en skattning av arbetsgruppens arbete med fokus på serviceförmåga, målinriktning och förmåga att prioritera. Därefter följer samtal kring Vara som handlar om värderingar och Göra där inriktningen är mål och arbetets innehåll.

Dialogen genomförs med stolar placerade i en ring utan bord. Minnesanteckningar förs och slutsatserna följs upp vid nästa gruppsamtal.

Arbetssättet har gett resultat. Kommunikationen är rakare och medarbetarna är mer delaktiga i utvecklingsarbetet. Numera finns även en leantavla som stöd i ett ständigt förbättringsarbete.

Alla chefer i Trosa kommun har fått en utbildning i metoden med Verksamhetsdialog. Arbetssättet är utvecklat av organisationskonsulten Marika Ronthy.

Läs mer: Utvecklingssamtalets 7 nycklar av Marika Ronthy


Källa: Suntarbetsliv