Utblick v. 37

     

den 7 september 2015

* UK

Överviktiga och otränade poliser måste träna mera annars riskerar de att förlora sitt jobb säger sir Bernard Hoga-Howe, högste polischef i London. Han har tidigare också fört fram krav på att poliser måste bli mer språkkunniga. De som vill in på polisutbildning i fortsättning måste kunna minst ett språk utöver engelska t ex Yoruba (Nigeria), hebreiska, arabiska, hindi, punjabi, italienska, tyska, turkiska, spanska, polska, grekiska, portugisiska, sinhali (Sri Lanka) eller bengali.

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/01/bernard-hogan-howe-unfit-officers-shape-up-metropolitan-police

* USA

Microsoft förbättrar villkoren rejält för anställda i USA som blir föräldrar. Från och med den 1 november kommer nyblivna mammor att kunna ta föräldraledigt med full lön i 20 veckor.

http://blogs.microsoft.com/blog/2015/08/05/the-employee-experience-at-microsoft-aligning-benefits-to-our-culture/

* Burkina Faso

Myndigheterna i Burkina Faso slutar betala ut löner till 1 213 offentliganställda eftersom de misstänks vara anställda bara på pappret. Landet har även börjat betala ut kontanta löner för att undvika lönefusket.

http://www.nigeriadailynews.com/news/175221-burkina-faso-suspends-1,200-%E2%80%98irregular%E2%80%99-civil-service-salaries.html

* Norge

Ändringar i arbetsmiljölagen trädde i kraft den 1 juli. Ändringarna berör visstidsanställningar, arbetstid och höjd åldersgräns från 70 till 72 år för den som vill fortsätta att jobba.

http://hrnorge.no/hr-tema/arbeidsgiverforhold/juridiske-rammer/endringene-i-arbeidsmilj%C3%B8loven-trer-i-kraft-fra-1-juli

* Island

Massuppsägningar bland sjukhusens biomedicinska analytiker på Island. Besvikelsen över hur regeringen och riksdagen på Island reagerat på biomedicinska analytikernas lönekrav är stor. Många har sagt upp sig och hoppas på jobb i de övriga nordiska länderna. Av totalt 26 biomedicinska analytiker har hittills 12 sagt upp sig. Anledningen är att de inte fått gehör för sina krav på högre löner. Uppsägningarna kom som ett direkt svar på den isländska riksdagens beslut i mitten på juni att förbjuda de vårdstrejker som hade pågått sedan våren.

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2015/Augusti/Efter-strejken-pa-Island-sade-manga-biomedicinska-analytiker-upp-sig/

* Kina

En explosion i ett lager för farligt gods ägt av Tianjin Dongjiang Port Rui Hai International Logistics Co. i hamnstaden Tianjin med drygt 13 miljoner invånare som är en av Kinas viktigaste hamnar har dödat närmare 100 personer, varav 17 brandmän. Omkring 90 000 människor uppges bo inom en radie på 5 kilometer från explosionsområdet. Över 700 personer har förts till sjukhus medan många personer dessutom har rapporterats saknade. Kinas president Xi Jinping har nyligen lovat att de ansvariga ska ställas till svars, och personer i ledningen för det företag som äger lagerlokalerna ska ha gripits. Regeringen har dessutom beslutat genomföra en landsomfattande inspektion av farliga kemikalier och sprängämnen.

Tianjin är en hamnstad i nordöstra Kina som gränsar till Peking och provinsen Hebei. Det är också en av fyra storstäder i Kina som lyder direkt under centralregeringen.

http://edition.cnn.com/2015/08/13/asia/china-tianjin-explosions/

* Grekland

Svenska Arbetsgivarverket stöder arbetet med att reformera den grekiska statsförvaltningen. Under juni och juli månad har Arbetsgivarverket bidragit med expertis till ett EU-initiativ med syfte att inför kommande förändringar av grekiska förvaltningslagar, delge den grekiska regeringen internationella erfarenheter i förvaltnings- och HR-frågor.

För att åtgärda orsakerna till den finansiella krisen i Grekland genomför EU-kommissionen ett omfattande stödarbete åt den grekiska regeringen. En trojka bestående av företrädare för EU-kommissionen, valutaunionen EMU och den internationella valutafonden IMF, leder ytterst detta arbete som utförs av rådgivande projektgrupper inom många områden i den grekiska förvaltningen.

Grekland å sin sida samordnar många förändringar genom MAREG, departementet för förändring och e-förvaltning. Detta departement har under våren kontaktat den svenska regeringen för att undersöka möjligheterna att få stöd i frågor om system för att utvärdera anställdas prestationer och system för att tillsätta nya chefer på ett transparant och effektivt sätt.

Efter samordning mellan Statsrådsberedningen och den svenska ambassaden i Aten har Arbetsgivarverket ställt den förvaltningspolitiske experten Per Stengård till MAREGs förfogande. Den svenska insatsen sker i samarbete med Expertise France som samordnar trojkans projektarbete och stöd till MAREG. Insatsen har främst bestått i att utifrån föreslagen ny lagstiftning ge kompletterande muntlig och skriftlig feedback till MAREG utifrån svenska och internationella erfarenheter.

Expertise France reorganiserar även de sitt stödarbete i de aktuella frågorna. Möjlighet till visst fortsatt stöd från Arbetsgivarverket finns ännu en tid, men det förutsätter givetvis ett tydligt intresse från grekisk sida.

http://www.arbetsgivarverket.se/nyheter-press/nyheter/2015/arbetsgivarverket-stoder-arbetet-med-att-reformera-den-grekiska-statsforvaltningen-/

* Danmark

Rekordsatsning på elbilar i Köpenhamn. Omkring 400 elbilar i en bilpool ska komplettera kollektivtrafiken i Köpenhamn.

Det är BMW Danmark och kollektivtrafikbolaget Arriva som tillsammans ligger bakom satsningen i den danska huvudstaden. BMW har via sitt koncept DriveNow redan etablerat bilpooler i München, Berlin, Düsseldorf, Köln, Hamburg, Wien, London och i San Francisco.

Med hjälp av en app i mobilen och sitt pendelkort ska resenären kunna använda bilen som ett led i sin pendling. Priset blir 3,95 DKR per minut, ca en svensk femma. Maxpris 190 DKR per timme. Satsningen är ett försök att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och få ner trängseln i trafiken. Bilarna, BMW i3, ska dock kunna användas även av den som inte är kollektivtrafikresenär, exempelvis turister.

Bilen kan lämnas på vilken parkeringsplats som helst i de medverkande kommunerna Köpenhamn, Frederiksberg, Tårnby samt Hvidovre Hospital och DTU i Lyngby (Danmarks Tekniska Universitet) efter användning. Laddningsmöjlighet finns på 125 stationer i området. Trettio anställda har bland annat som uppgift se till att bilarna finns där de efterfrågas.

Elbilarna börjar rulla på Köpenhamns gator den 3 september.

http://politiken.dk/forbrugogliv/biler/ECE2789364/400-elektriske-bybiler-er-paa-vej-til-koebenhavn/

* Japan

Nu är det för dyrt att fira landets 100-åringar. Japan kan inte längre ge de medborgare som fyller 100 år den traditionella silverpokalen, en tradition sedan 1963. Antalet jubilarer har helt enkelt blivit för många. Bara under 2014 fick landet 29 357 nya hundraåringar. När den första pokalen delades ut fanns 153.

Varje pokal kostar motsvarande USD 65 motsvarande 585 SEK, vilket blir en totalkostnad på 17,5 miljoner kronor, säger Akira Yanase på hälsodepartementet till CNN. Regeringen planerar att köpa billigare presenter framgent. Men japaner som går mot de 100 i år behöver inte vara oroliga för sin silverpokal – den kommer som vanligt även i år!

http://www.ksl.com/index.php?sid=36054506&nid=711&title=japan-cant-afford-gifts-for-citizens-turning-100

* USA

Den amerikanska finansinspektionen har nu klubbat en ny lag som ökar trycket på en av USA:s allra hetaste frågor – löneskillnaderna och att en liten del av befolkningen förfogar över en allt större del av förmögenheten i landet.

Från och med 2017 kommer landets största börsbolag nu att tvingas redovisa skillnaden mellan vd:ns ersättning och medianlönen bland företagets anställda. Lagen har föga förvånande mötts av hård kritik från ett näringsliv som stundtals redan fått hård kritik för galopperande ersättningar.

http://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/05/companies-disclosure-ceo-workforce-pay-gap