Utblick v. 19

     

den 19 maj 2015

* Tyskland

Lokförarfacket GDL har genomfört en 66 timmars strejk. Det är den sjunde strejken sedan september. Man strejkar för bättre löner och arbetstid. Deutsche Bahns godstrafik är värst drabbad och från industrin hörs oro för höga kostnader för störningar i logistiken som drabbar bilindustrin och stål- och kemiindustrin hårdast.

Källa
http://www.gdl.de/Aktuell/Startseite

* Belgien

Belgiska fackförbundet ACOD genomförde en endags generalstrejk i april i protest mot nedskärningar i den offentliga sektorn.

Strejken är en protest mot regeringens besparingspolitik, som är en följd av landets stora statsskuld. Den belgiska fackliga organisationen ACOD/CGSP är starkt kritiskt mot reformer inom pensionssystemet som bland annat ska leda till höjd pensionsålder från 65 till 67 år.

Källa
http://www.publikt.se/artikel/belgien-stannar-pa-grund-av-strejk-17338

* Business Europé

På den amerikanska arbetsmarknaden har det skapats en miljon nya jobb medan det inom EU försvunnit fem miljoner jobb sedan 2008. Det framgår av Reformbarometern från Business Europe våren 2015. Andra saker som kan noteras är att skattetrycket i Europa är 50 procent högre än i USA och 25 procent högre än i Japan. Länderna i södra Europa dras fortfarande med hög arbetslöshet och svaga statsfinanser.

Källa
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=33921

* Grekland

Grekiska banker dräneras på pengar. Oroliga kunder har på fyra månader plockat ut omkring 270 miljarder kronor från grekiska bankkonton. Om regeringen i Aten inte får nya nödlån inom kort hotar en bankkollaps.

Källa
http://www.di.se/artiklar/2015/4/10/grekiska-banker-draneras-pa-pengar/

* Frankrike

Hundratals flyg till och från Frankrike har ställts in på grund av en tvådagarsstrejk bland franska flygledare. Luftfartsmyndigheter har uppmanat flygbolagen att minska antalet avgångar med 40 procent i dag och 50 procent i morgon.

Air France varnar för "mycket allvarliga störningar", medan lågprisbolaget Ryanair ställt in över 250 flygningar.

Strejken handlar bland annat om flygledarnas pensionsålder, som arbetsgivarsidan vill höja från nuvarande 57 till 59

Källa
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6136467

* Frankrike

Det franska järnvägsbolaget SNCF anklagas för diskriminering av invandrare. 849 fransk-marockanska arbetare kräver nu 350 miljoner euro i upprättelse för dåliga löner och låga pensioner. Rättegången i Arbetsdomstolen i Paris är exceptionell. Både på grund av ärendets art och antalet klagande. 849 marockanfödda löntagare har stämt järnvägsbolaget SNCF.

På 70-talet hade Frankrike stort behov av arbetskraft. 2 000 marockaner rekryterades för att sköta grövre sysslor hos järnvägsbolaget. För facket är det väsentligt att de 849 arbetarna får ekonomisk upprättelse. I genomsnitt kräver de 400 000 euro vardera i skadestånd. Men facken säger också att SNCF bör slopa reglerna som i dag säger att man måste vara EU-medborgare för att anställas under de bästa villkoren inom företaget. Ledningen för järnvägsbolaget SNCF förnekar alla former av diskriminering. Domen förväntas i september.

Källa
http://www.arbetsvarlden.se/franska-jarnvagen-anklagas-for-mangarig-diskriminering/

* EU

Den ekonomiska åtstramningen i flera av EU-länderna har fått dramatiska följder för medborgarna. Genomgående har klyftorna mellan rika och fattiga ökat. Europaparlamentet har främst undersökt den ekonomiska åtstramningens följder i Belgien, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Grekland och Cypern.

Bland negativa effekter av åtstramningarna märks genomgående att antalet lärare minskat samtidigt som antalet elever ökat. I Grekland har man slutat värma upp skolorna.

I en modern rättsstat anses tillgång till rättshjälp vara viktig men det är ett område som de flesta länderna dragit ner på och i Belgien och Grekland har det dessutom blivit moms på advokathjälp.

I Grekland har man också höjt den enskildes kostnader för sjukvård. I Spanien, Cypern och på Irland har också konstaterats kraftigt ökade väntetider för sjukhusvård. I samtliga sju undersökta länder har barnadödligheten stigit med 43 procent.

Källa
http://statewatch.org/news/2015/mar/ep-study-cris-fr.pdf