Vad ska arbetsgivare tänka på i samband med uppsägning? Annika Westergren, HR-expert hos Simployer, går igenom stegen.
Vad ska arbetsgivare tänka på i samband med uppsägning? Annika Westergren, HR-expert hos Simployer, går igenom stegen.

Uppsägning vid arbetsbrist – vad innebär det?

Flera företag har den senaste tiden varslat om uppsägningar på grund av arbetsbrist, med anledning av coronapandemin. Vid uppsägningar finns en hel del att tänka på, här sammanfattar vi de olika stegen.

     

den 30 oktober 2019

Omplacering av anställda

Det första som arbetsgivaren ska göra är att se om det går att placera om de arbetstagare vars tjänster kommer att upphöra. Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för att klara av den lediga tjänsten. Arbetsgivaren måste acceptera viss inskolningstid.

Finns det inte några lediga tjänster eller om de anställda saknar kvalifikationer för att bli omplacerade kan arbetsgivaren gå vidare med uppsägningsförfarandet.

Varsel till Arbetsförmedlingen

En arbetsgivare som tänker genomföra driftinskränkningar måste i vissa fall först varsla Arbetsförmedlingen. Denna skyldighet gäller om fem eller fler anställda i en verksamhet berörs av driftinskränkningen. 

Skyldigheten att anmäla varsel gäller också om minst 20 anställda förväntas bli uppsagda under en period om 90 dagar. 

Förhandling med den fackliga organisationen

Företag som är bundna av kollektivavtal måste alltid begära förhandling med den fackliga organisationen när man har för avsikt att ändra organisationen och när personal kommer att sägas upp.

Företag som inte är bundna av kollektivavtal måste förhandla med de fackföreningar som är berörda av uppsägningarna, dvs om de aktuella arbetstagarna är med i någon fackförening. I en sådan situation har företaget rätt att fråga arbetstagaren om denne är medlem.

Det är först när den fackliga förhandlingen är avslutad som arbetsgivaren kan lämna över skriftliga uppsägningsbesked till arbetstagarna.

Ny organisation efter uppsägningar

Parterna kan bli överens om att den nya organisationen ska träda i kraft ett visst datum. Annars bestämmer arbetsgivaren ensidigt aktuellt datum.

Om en anställd blir omplacerad till en annan tjänst börjar de nya anställningsvillkoren gälla den dagen omplaceringen träder i kraft.

Överenskommelse om arbetsbefrielse

Visar det sig att tjänsterna för en eller flera anställda kommer att upphöra innan uppsägningstiden har gått ut är det möjligt att avtala om en arbetsbefriad uppsägningstid. Då är det viktigt att ha ett skriftligt avtal som visar vad man avtalat om. Hur gör man med intjänad semester och eventuell komptid? Har arbetstagare rätt att behålla arbetsredskap såsom dator och mobiltelefon under denna tid?

Skadestånd i samband med uppsägning

Den arbetsgivare som missar att förhandla med den fackliga organisationen kan riskera att få betala skadestånd till fackföreningen för att man missat sin förhandlingsskyldighet.

Missar företaget att göra en omplaceringsutredning eller säger upp anställda, som inte är rätt i turordningen, kan företaget bli skyldigt att betala skadestånd till de berörda  arbetstagarna. Samma sak gäller om företaget gör något annat formaliafel, t ex inte ger ett skriftligt uppsägningsbesked.

Att göra vid uppsägning pga arbetsbrist – en sammanfattning

  • Utred kommande organisation
  • Gör en omplaceringsutredning/turordningslista
  • Varsla Arbetsförmedlingen
  • Begär förhandling
  • Genomför förhandlingen
  • Verkställ uppsägningarna

Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!