Uppdateringar från Skatteverket om logikostnader vid tillfälligt arbete mm

Två nya ställningstaganden från Skatteverket

     

den 3 juni 2015

I två nya ställningstaganden har Skatteverket uppdaterat bestämmelserna om avdrag för logikostnader vid tillfälligt arbete, bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, tjänstledighet för studier på annan ort samt bosättningsbegreppet vid dubbel bosättning.

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.5/326326.html

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.5/326327.html