Undersökning visar att vi vill ha mer semester

Sju av tio svenskar upplever att de får för lite semester, trots att Sverige är bland de länder i världen där invånarna får och utnyttjar flest semesterdagar.

     

den 3 juni 2015

Dessutom anser var tredje svensk att de faktiskt förtjänar mer semester, vilket är mer än någon annan nationalitet i den globala undersökning som presenteras av nätresebyrån Expedia.

Samma undersökning visar att mer än var tredje svensk är beredd att ge upp sex eller kaffe under en hel vecka för att få en extra semesterdag per år, vilket är en otänkbarhet för människor i andra delar av världen.

Expedias globala undersökning visar att svenskarna får 25 semesterdagar och tar ut 25 dagar. Det kan jämföras med exempelvis australiensare som får ut 20 dagar och tar ut 15 dagar eller amerikaner som får 15 semesterdagar varav de tar ut 14.

Ändå är vi inte nöjda. 7 av 10 (69 %) upplever att de får för få semesterdagar och var tredje (32 %) tycker att de faktiskt förtjänar mer semester än de får idag. I våra grannländer Norge och Danmark är missnöjet långt ifrån lika utbrett, drygt 1 av 10 anser att de förtjänar mer semester.

Sverige är det land där flest (35 %) sparar semesterdagar till kommande år och en längre semester i jämförelse med de andra länderna i den globala undersökningen. Bland danskarna är det tvärt om, där är det vanligare att man tar regelbundna och korta semestrar (69 %).

Av Expedias globala undersökning om synen på semester framgår även bland annat att:

  • Förenade Arabemiraten och Brasilien är de länder globalt sett som har lika lång semester som de länder som ligger högst i Europa (30 dagar).
  • I Thailand har man minst antal semesterdagar (11 dagar)
  • I Sydkorea tar man ut minst antal semesterdagar (7 dagar)
  • Spanien är det land där flest (83 %) tar ut samtliga semesterdagar (30 dagar).
  • I Singapore anser flest (91 %) att regelbunden semester är viktigt för vänskap och familj. Nio av tio (89 %) svenskar uppger att regelbunden semester är nödvändig för deras förhållanden.
  • Österrikare (57 %) och norrmän (57 %) är de folk som är mest benägna att ge upp alkohol under en vecka för en extra semesterdag.
  • Tyskland är det land där flest (36 %) anser att de inte känner av någon semesterbrist Japanerna ägnar semestern åt projekt i hemmet och ärenden i störst utsträckning (18 %) globalt sett.

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/expedia-sverige/pressreleases/svenskar-bortskaemda-men-missnoejda-semesterfirare-mexikaner-och-sydkoreaner-aer-mest-noejda-1087193