Undersök verksamhetens säkerhetskultur

Prevent har i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram Säkerhetsvisaren, en webbenkät för att undersöka säkerhetskulturen. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans i en grupp. Resultatet kan användas för att utveckla och förbättra säkerhetsarbetet. Enkäten innehåller 37 frågor inom 8 olika områden.

     

den 1 oktober 2015

God säkerhetskultur är gemensamma värderingar, attityder och kunskap inriktade på att skapa en säker arbetsplats.

Med Säkerhetsvisaren kan ni undersöka säkerhetskulturen på ert företag, det vill säga era gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans.

Utifrån ert enkätresultat får ni konkreta tips och råd på hur ni kan skapa en bättre säkerhetskultur. Det viktiga är att ni gemensamt hittar ett sätt att förbättra säkerhetskulturen.

Gå vidare till enkäten på Prevents hemsida här.


Källa: Prevent