Tyskar väljer elcyklar

Folk som skaffar elcykel drar tydligt ned på sitt bilåkande. Det visar tyska forskare i en ny stor studie över trafikbeteende och elcykelanvändning.

     

den 7 december 2015

Branschen räknar med att sälja mer än en halv miljon elcyklar i Tyskland under 2015. Per invånare är det tre gånger så många sålda elcyklar än vad som säljs i Sverige.

Resultaten visar att det framförallt är bilåkandet som trängs undan när folk skaffar elcykel. Det är alltså inte fråga om vanliga cyklister som blivit bekväma och skaffat elmotor, eller att folk åker mindre buss och spårvagn, utan att de tar sin elcykel i stället för bilen.

Forskarna pekar också på att om folk ska våga ta elcykeln till jobbet så krävs bättre och säkrare cykelvägar och bättre parkeringsmöjligheter.


Källa: Extrakt, tidning från forskningsrådet FORMAS