"Tänk på att en av skatterutorna måste väljas för att arbetsgivardeklaration på individnivå ska kunna lämnas." skriver Hanna Lagerkvist, skatteexpert hos Tholin & Larsson.
"Tänk på att en av skatterutorna måste väljas för att arbetsgivardeklaration på individnivå ska kunna lämnas." skriver Hanna Lagerkvist, skatteexpert hos Tholin & Larsson.

Två exempel på rapportering på individnivå för utländsk personal

Hanterar du och ditt företag utsänd eller hitsänd personal? Vi har sammanställt två exempel för att visa på hur rapporteringen på individnivå kan se ut i för utländsk personal.

     

den 4 mars 2019 Hanna Lagerkvist

Tänk på att en av skatterutorna måste väljas för att arbetsgivardeklaration på individnivå ska kunna lämnas. Om något skatteavdrag inte har gjorts måste man alltså ange 0 i en av rutorna för skatteavdrag, eller sätta ett kryss i någon av de rutor som förklarar varför skatteavdrag inte ska göras. 

Exempel 1 – arbete i Sverige < 6 månader (SINK)

Andrzej är polsk medborgare och bor i Polen. Andrzej anställs i Sverige för ett projekt på 5 månader. Andrzej har ett SINK-beslut från Skatteverket. Andrzej har inget A1-intyg och omfattas därför av svensk socialförsäkring. Andrzejs bruttolön uppgår till 22 500 kr per månad. Arbetsgivaren står för boende i Sverige (4 000 kr per månad) under projektet. 

 011

 Kontant ersättning
 (underlag för arbetsgivaravgifter)

 22 500

 274

 Avdragen skatt (SINK)

 5 625

 036

 Förmån avseende bostad
 (enbart SINK och A-SINK)

 4 000

 252

 Utländskt skatteregistreringsnummer

 1234567890

 076

 Landskod skatteregistreringsnummer

 PL

 081

 Landskod medborgarskap

 PL


Bostadsförmån samt resa till och från anställningen är skattefri när den anställde beskattas enligt SINK. Sådan skattefri förmån redovisas i ruta 036 på individuppgiften. Observera att detta enbart gäller SINK och A-SINK.

Exempel 2 – utsänd från Sverige till USA

Sven sänds ut av sin svenska arbetsgivare för att arbeta i USA i 3 år. Sven har ett konventionsintyg och kvarstår (delvis) i svensk socialförsäkring under utsändningsperioden. Sven uppfyller kraven för skattebefrielse i Sverige enligt sexmånadersregeln. Sven har ett jämkningsbeslut från skatteverket om att något svenskt skatteavdrag inte ska göras på den utländska löneinkomsten. Lönen uppgår till 80 000 kr per månad under utsändningsperioden. Sven har en tjänstebil i USA. Bilen har ett månatligt svenskt förmånsvärde på 4 500 kr.  

 011

 Kontant ersättning
(underlag för arbetsgivaravgifter)

 80 000

 013

 Bilförmån

 4 500

 276

 Beslut ej skatteavdrag

 X

 305

 Socialförsäkringskonvention

 1A

 090

 Landskod arbetsland

 US

 091

 Utsändningstid (>12 mdr)

 C


Om socialförsäkringskonventionen med Indien, USA, Kanada, Québec eller Sydkorea ska tillämpas för den anställde ska arbetsgivaren på individuppgiften ange en särskild konventionskod (ruta 305).

Kod 1A används i det fall det är fråga om en svensk arbetsgivare (utbetalare) med en anställd utsänd till USA, Kanada, Indien eller Sydkorea.

Vill du få ännu bättre koll på AGI för utländsk personal? Få tillgång till Servicepaket Internationellt arbete


Få snabba svar på dina internationella personalfrågor

Hanterar du utländsk personal i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina frågor med?

I Servicepaket Internationellt arbete hjälper vi dig hålla koll på skatt, socialavgifter och aktuella myndigheter. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!