Trotsade skyddsstopp - nu stämd till Arbetsdomstolen

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att stoppa arbetet om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.

     

den 24 augusti 2015

Den 20 januari i år var det endast 3 grader varmt i en pressbyråbutik i Luleå. Det regionala skyddsombudet informerade arbetsgivaren om att hon bedömde att den låga temperaturen i butiken innebar en risk för de anställdas hälsa och att hon därför la ett skyddsstopp med omedelbar verkan. Hon skickade även skyddsstoppet skriftligen till arbetsgivaren och till Arbetsmiljöverket.

Ändå stängde inte arbetsgivaren butiken. Arbetsmiljöverket besökte butiken den 22 januari och förbjöd arbetsgivaren att bedriva arbete i butiken om det inte var minst 18 grader varmt. Förbudet var förenat med ett vite på 50 000 kr.

Arbetsgivaren har nu stämts av Handelsanställdas förbud för att bolaget trotsade skyddsstoppet. Genom att inte stänga butiken bröt bolaget både mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Handels kräver 100 000 kr i allmänt skadestånd till det regionala skyddsombudet och för egen del kräver förbudet 150 000 kr i allmänt skadestånd för brottet mot förtroendemannalagen.


Källa: Tidningen Arbetarskydd