Trendkänsligt ledarskap

Elin Larsson, Handelshögskolan i Göteborg, har i sin doktorsavhandling (Management accounting fashion setting- Studies on supply- side actors in Sweden) studerat vad det är som styr vilka managementmodeller som organisationer väljer att införa.

     

den 7 december 2015

Det visar sig att marknadens intresse och efterfrågan styrde vilka idéer konsultföretag, konferensarrangörer och förlag väljer att lansera.

Det som förvånar Elin Larsson är att marknadsintresset har den överordnade rollen, inte innehållet. Det finns oftast mycket lite utvärderingar som klargör har bra modellerna fungerar och hur användarvänliga de är.

Legitimiteten ges istället genom uttalanden från olika experter och författare. Det finns anledning till eftertanke.

- Ställ de kritiska frågorna, säger Elin Larsson.


Källa: Tidningen Arbetsliv