Träning på arbetsplatsen lönar sig

En avhandling från Syddansk Universitet visar att träning på arbetstid är lönsamt både för individen och verksamheten.

     

den 1 oktober 2015

Forskaren Just Bendix Justesen har undersökt effekten av träning på arbetsplatsen bland 400 medarbetare i offentliga och privata verksamheter.

I två år tränade hälften av de anställda tillsammans med idrottsstudenter från universitetet. Efter ett år var de motionerande medarbetarnas kondition och blodtryck väsentligt bättre samtidigt som korttidsfrånvaron gått ner med 56 % och produktiviteten ökat med 10 %.

Bendix Justesen menar att det inte är tillräckligt att anställa fitnessinstruktörer utan framgång bygger på en förändring i synen på hälsa och träning. En ny kultur måste skapas vilket kräver ledningens engagemang och en tydlig strategi.


Källa: Syddansk Universitet (www.sdu.dk)