Träning kan förebygga värk

Hälsohögskolan i Jönköping har, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, tagit fram en ny kunskapssammanställning om arbetsrelaterade belastningsbesvär. 27 % av de långa sjukskrivningarna i Sverige är kopplade till belastningsbesvär.

     

den 25 juni 2015

Belastningsbesvär drabbar individen, många gånger med en försämrad livskvalitet, och innebär också en stor samhällskostnad genom sjukskrivningar och produktionsbortfall.

Sammanställningen, som bygger på 90 vetenskapliga artiklar från 1994 och framåt, indikerar ett samband mellan fysisk aktivitet och träning och minskad risk för belastningsskador.

Kontorsanställda, hälso- och sjukvårdspersonal samt transportarbetare verkar vara de yrkesgrupper som gynnas allra mest av att träna enligt studien. Mer forskning behövs dock för att klargöra om och i så fall hur samhället och arbetsgivaren ska verka för ökad fysisk träning.

Läs mer: Rapporten kan laddas ner här


Källa: Arbetsmiljöverket