Tjänstebilar allt mera populärt

Under 2014 var antalet förmånsbeskattade tjänstebilar 251 551 stycken, vilket är en ökning med 5 856 från föregående år. Sedan 2004 har antalet förmånsbilar ökat med mer än 25 procent.

     

den 19 maj 2015

- I takt med att det blivit allt billigare att ha förmånsbil, så har också antalet ökat, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, som även ser ett par andra anledningar till att det blivit allt mer populärt med förmånsbil.

- Samtidigt som den skattefria milersättningen ligger kvar på 18,50 kr per mil har höjda bilpriser, ökade driftskostnader och sänkta restvärden gjort det allt mindre attraktivt att köra med egen bil i tjänsten, säger Ronny Svensson, som också nämner så kallad personalbilslösning som orsak till förmånsbilens ökande popularitet.


Källa: http://www.tjanstebilsfakta.se/tjanstebilsguiden/las