Tio fällor att undvika i den digitala transformationen

Att genomgå digital transformation är inte alltid helt lätt och vägen dit är sällan spikrak, men för att undvika att hamna på villospår kan det vara bra att veta vilka fällor som bör undvikas.

     

den 8 februari 2018

Det är lätt att hamna på fel spår i jakten på digitaliseringen. Andervin och Jansson (2016) har listat flera vanliga fallgropar för företag i deras digitaliseringsprocess och vi har valt ut sex av dem.

Digitaliseringen avgränsas till att ses som ett ansvar för IT-avdelningen

En vanlig missuppfattning är att digitalisering endast är ett IT- och kommunikationsprojekt. Ledningen måste förstå och förmedla till hela organisationen att alla är inblandade. I takt med att förändringarna i omvärlden går snabbare än tidigare i samband med digitaliseringen ökar behovet av samarbete mellan avdelningarna och murarna där emellan måste rivas.

Avsaknad av vision

Vid en digital transformation som innebär en stor beteendeförändring i hela organisationen krävs det en tydlig vision. För att alla inom företaget ska gå åt samma håll behövs en vision för att veta riktningen. Visionen ska återkomma så att alla ställer sig frågan ”vad betyder visionen för mig och hur når jag den i mitt arbete?”.

Fast i invanda mönster

Lika viktigt som det är att lyfta blicken för nya satsningar är det lika viktigt att våga lägga ner gamla satsningar. Trots att något har varit betydelsefull tidigare betyder det inte att det kommer vara det i framtiden, ofta finns de kvar av ren vana. Titta på verksamheten med nya ögon och skapa en kultur där det okej att våga pröva och lära sig av sina misstag.

Digitala specialister istället för digitala generalister

Ett vanligt misstag som ofta begås av omogna digitala företag är att fokus ligger på att rekrytera specialister inom digitalisering. Istället bör fokus ligga på digitala generalister. Generalister har bättre förutsättningar för att se länken mellan människa, teknik och affär. Specialister är experter på avgränsade områden och har därför svårare att se digitaliseringsbehovet utifrån ett helhetsperspektiv. Det kan också vara svårt för en specialist att få med sig de övriga i företaget som inte har kunskap inom det området.

SE OCKSÅ: Färre frågor till HR och chefer med en webbaserad personalhandbok 

Beslut baseras inte på fakta

Den mängd data som digitaliseringen kan resultera i bör ligga till grund för beslut som fattas. Genom data går det exempelvis att få fram kunskaper om kunders behov och beteenden, hur interna processer kan bli effektivare, medarbetares upplevelser, vilken kompetens som behöver tas in, vad som fungerar mindre bra m.m.

Den data som kan tas fram bör ligga till grund för de beslut som fattas vid exempelvis rekrytering istället för beslut som enbart fattas hierarkiskt.

Ledningen lever inte som man lär

Den sista fallgropen och kanske den viktigaste är att ledningen säger en sak men gör en annan. När detta sker, fallerar hela processen. Ledningen måste vara ett gott föredöme och visa genom egen handling.

Läs mer om våra digitala HR-lösningar här