Tingsrätt dömer arbetsgivare för arbetsmiljöbrott

Fortum har ålagts av tingsrätten i Värmland att betala företagsbot på två miljoner kronor för en olycka då en kranförare omkom vid kraftstationen i Höljes, när hans mobilkran drogs ner i dammen.

     

den 7 januari 2016

Chefsåklagare Jörgen Lindberg vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö menade i sitt åtal att Fortum Generations AB brast i säkerhet när dammen skulle rensas från bråte. Bolaget åtalades för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död, vilket bolaget också har medgivit.

Fortum har erkänt att man gjort fel och håller med åklagaren i beskrivningen av olyckan, och har även medgivit åklagarens yrkande om företagsbot till ett belopp på två miljoner kronor.

Tingsrätten skriver i domen att det i målet är klarlagt och ostridigt att det i Fortums verksamhet har begåtts ett arbetsmiljöbrott bestående i vållande till annans död och att brottet har begåtts i utövningen av näringsverksamhet.


Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/fortum-doms-till-miljonboter-efter-dodsolycka