TCO:s remissvar om Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar – ett utdrag

TCO ser positivt på regeringens vilja att komma till rätta med missbruket av upprepade, tidsbegränsade anställningar.

     

den 7 september 2015

TCO ser positivt på regeringens vilja att komma till rätta med missbruket av upprepade, tidsbegränsade anställningar. Därför tillstyrker vi regeringspromemorians förslag.

Men vi menar att den föreslagna lagregeln ger ett sämre skydd än det förslag TCO utarbetat.

TCO är inte heller helt övertygat om att regeringens förslag uppfyller kraven i EU:s visstidsdirektiv.


Källa: http://www.tco.se/Aktuellt/Remisser1/2015/Skarpta-atgarder-mot-missbruk-av-tidsbegransade-anstallningar/