Sverige hotas av massiv kompetensflykt

Enligt en färsk internationell Manpower-undersökning bland 31 000 personer i 27 länder kan mer än tre fjärdedelar av den arbetsföra befolkningen tänka sig att flytta för ett jobb och mer än var tredje flyttar var som helst i världen för jobbets skull.

     

den 20 maj 2015

I Sverige kan 60 procent tänka sig att flytta för ett jobb och hälften av dem - ungefär 1,4 miljoner svenskar - flyttar gärna utomlands medan resten föredrar att flytta inom Sverige. Samtidigt visar Manpowers parallella arbetsgivarundersökning att var fjärde svensk arbetsgivare oroar sig för att attraktiv kompetens försvinner utomlands. Man talar om risk för massiv kompetensflykt.

Idag lever och jobbar tre procent av världens befolkning (över 190 miljoner människor) utanför sitt hemland, vilket är den högsta andelen någonsin. Migrationen kommer att öka med i genomsnitt tre procent per år och merparten av inflyttningen sker till USA, Västeuropa, Australien samt arabiska halvön. Majoriteten av dem som vill flytta är under 30 år och gör det främst för att få högre lön, för att göra karriär, för bättre arbetsvillkor samt för att lära sig ett nytt språk.

Förklaringen till den ökande migrationen är framförallt att demografiska förändringar skapar kompetensbrist, att företagens jakt på rätt kompetens skapat en global obalans i tillgång och efterfrågan i samt att globaliseringen och internet-accessen krympt världen och gjort den tillgänglig för fler.

Var tredje arbetsgivare av de 28 000 globalt är oroad över kompetensflykt och det är endast 15 procent av arbetsgivarna som anser att beslutsfattarna gör tillräckligt för att få rätt kompetens att stanna i landet.

Kina betraktas som den största konkurrenten, samtidigt som Kina är det land som arbetsgivarna globalt rekryterar flest personer från. Industri- och andra arbetare och ingenjörer toppar arbetsgivarnas globala lista över jobb som företagen rekryterar utländsk arbetskraft till.


Källa: https://www.manpower.se/swe/om-manpower/nyheter/pressrelease/?id=sverige-hotas-av-massiv-kompetensflykt-224969