Sveriges bästa arbetsplatser 2015

En bra arbetsplats, enligt Great Place to Work, kännetecknas av tillit, kamratskap och stolthet.

     

den 25 maj 2015

Great Place to Work hjälper företag att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Årligen utses "Bästa arbetsplatserna" i totalt 45 länder över hela världen genom två olika utvärderingsverktyg.

Den viktigaste är medarbetarundersökningen där alla medarbetare får göra en bedömning av arbetsplatsen. Det andra verktyget mäter organisationens strategiska arbete med arbetsplatskulturen.

En bra arbetsplats, enligt Great Place to Work, kännetecknas av tillit, kamratskap och stolthet. Begreppen speglar tre viktiga relationer på arbetsplatsen: relationen till ledare/chefer, relationen till kolleger och relationen till arbetet.

Great Place to Work lyfter fram de affärsfördelar som finns med att fokusera och utveckla på arbetsplatskulturen. Oberoende finansanalytiker studerar regelbundet de ”100 Bästa Arbetsplatsernas” ekonomiska prestationer.

Deras analyser visar att börsnoterade företag på listan över De 100 Bästa Arbetsplatserna konsekvent presterar bättre än de största aktieindexen med en faktor av 2.

De svenska vinnarna i de tre kategorierna är nu utsedda. Vinnare i kategorin stora organisationer blev Hilti, i kategorin medelstora organisationer vann Cygni och Ecru Consulting vann gruppen små organisationer

Läs mer här


Källa: Great Place to Work