Sverige väl förberett för att kunna hantera stora förändringar

Sverige är ett av de tio bästa länderna i världen när det gäller att kunna hantera stora förändringar, som t ex hot, ekonomiska kriser och katastrofer - men också långsiktiga förändringar såsom demografisk och teknisk utveckling.

     

den 7 september 2015

Sverige är ett av de tio bästa länderna i världen när det gäller att kunna hantera stora förändringar, som t ex hot, ekonomiska kriser och katastrofer - men också långsiktiga förändringar såsom demografisk och teknisk utveckling.

Det visar KPMG:s globala förändringsindex, Change Readiness Index, CRI, som presenteras för tredje året i rad. Årets CRI-rapport är framtagen i samarbete med Oxford Economics. Sverige hamnar på plats 9, tillsammans med övriga Skandinavien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland och Förenade Arabemiraten.

Årets CRI-rapport har utökats till 127 länder från de 90 länder som ingick i studien 2013. Även i år toppar Singapore listan. Listans 20 första länder domineras i övrigt av Nord- och Västeuropa. Indien gjorde en av de starkaste förflyttningarna från 2013 års rapport (17 platser). Förflyttningen är främst en återspegling av ett mycket bättre företagsklimat.

Små inkomstklyftor ger goda förutsättningar och ett av skälen till att Sverige hamnar högt på listan: ekonomisk jämlikhet och små inkomstklyftor i samhället ger en bättre grund att stå på när stora omvälvande händelser inträffar.

Andra förklaringar till Sveriges höga placering i rankingen är vårt starka civilsamhälle och att mycket stora grupper i samhället har tillgång till den nya tekniken - ett annat exempel på svensk jämlikhetssträvan.

När det gäller andra framtida utmaningar för just Sverige är infrastruktur ett område där förbättringar kan göras, detta på grund av eftersatta investeringar sedan lång tid tillbaka. Behoven är stora inom t.ex. järnväg och miljonprogramsbebyggelse. Framåtblickade investeringsbehov är till exempel elektrifiering av fordon och klimatsmarta hus.


Källa: http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2015/Sidor/Jamlikhet-lonar-sig-Sverige-bland-varldens-tio-mest-robusta-lander.aspx