Sverige i topp inom OECD: Högre utbildning leder till jobb (men inte högre lön)

I Sverige leder eftergymnasiala studier i hög utsträckning till jobb.

     

den 7 januari 2016

Sysselsättningsgraden för denna grupp är en av de högsta inom OECD. Men vinsten i form av högre lön av att satsa på en högskoleutbildning är låg i Sverige jämfört med andra OECD-länder. Det visar en ny rapport från UKÄ, Universitetskanslerämbetet.

– Det är mycket positivt att högre utbildning i Sverige leder till jobb i så hög utsträckning. När det gäller den ekonomiska utdelningen för individen behöver Sverige bli bättre, säger Harriet Wallberg, universitetskansler på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).


Källa: http://www.uka.se/nyheter/2015-12-17-sverige-i-topp-inom-oecd-hogre-utbildning-leder-till-jobb-.html