Svenskt Näringslivs styrelse förbereder sig inför avtalsrörelsen

Svenskt Näringslivs styrelse har enhälligt beslutat om den samverkansordning som ska gälla före, under och efter avtalsrörelsen 2016. Ett gemensamt och övergripande mål är avtal som bidrar till starkare internationell konkurrenskraft för svenska företag och därmed till god ekonomi och hög sysselsättning i Sverige.

     

den 19 maj 2015

Företag som bedriver internationellt konkurrensutsatt verksamhet har en stark prispress på sina varor och tjänster.

Möjligheterna att föra över höjda arbetskraftskostnader till kunder genom prisökningar är begränsade. Alltför höga kostnader leder till att svenska företag och arbetstillfällen prisas ut.

De arbetsgivarförbund som omfattas av Industriavtalet är den förhandlingskonstellation som har bäst möjligheter att ingå avtal som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft. Ett avtal inom industrin ska därför vara det normerande avtalet i avtalsrörelsen och fungera som utgångspunkt för förhandlingar på andra avtalsområden.


Källa: http://www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/svenskt-naringslivs-styrelse-antar-samverkansordning-for-avtalsro_611074.html