Svenskt Näringslivs remissvar om Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar – ett utdrag

Svenskt Näringsliv anser att det nuvarande regelverket har fått de önskade effekterna och att det därför saknas anledning att ändra detta.

     

den 7 september 2015

”Svenskt Näringsliv anser att det nuvarande regelverket har fått de önskade effekterna och att det därför saknas anledning att ändra detta. Att vid behov kunna använda sig av visstidsanställningar, och då inte minst allmän visstidsanställning, är av mycket stor betydelse för att de svenska företagen ska kunna möta exempelvis osäker eller varierande efterfrågan över tid eller säsong, bemanna projekt eller ta in vikarier när den ordinarie personalen är frånvarande.

För många grupper, som exempelvis ungdomar och invandrare, ger visstidsanställningar en möjlighet att komma in på vår arbetsmarknad. För dessa personer är visstidsanställningar även ett viktigt steg vidare mot en tillsvidareanställning.

Det finns inte heller några belägg för att det förekommer något missbruk av reglerna eller att lagstiftningen skulle strida mot visstidsdirektivet.”


Källa: http://www.svensktnaringsliv.se/material/remissvar/remissvar-93-2015pdf_622325.html/BINARY/Remissvar%2093-2015.pdf