Svenska chefer ägnar för lite tid åt sitt ledarskap

Konsultföretaget Ennova har genomfört Global Employee and Leadership Index-undersökningen årligen i Sverige sedan 2000 och årets undersökning bygger på 36 000 svar i 39 länder.

     

den 24 augusti 2015

Svenskarnas arbetsglädje minskar för andra året i rad och hamnar på en tionde placering globalt. Fyra av tio svenska medarbetare ger även sin chef dåligt betyg.

Rapporten lyfter fram viktiga dimensioner på ledarskap som förmåga att motivera, ge feedback, målstyra samt bygga tillit och främja öppenhet. En framgångsrik chef lyckas balansera målstyrning med att skapa tillit och öppenhet och den skandinaviska ledarkulturen är bra på att skapa tillit och öppenhet men bristande feedback och otydliga mål ger oss en ledarskapskvalitet som är mycket lägre än i många andra länder.

Enligt undersökningen ägnar alltför många svenska chefer också för lite tid åt ledarskapsrelaterat arbete och de saknar stöd från sina egna chefer. Det är några av förklaringarna till att svenskt ledarskap är medelmåttigt. För att det ska bli bättre måste företag, chefernas chefer och HR-avdelningar prioritera att arbeta med ledarskapsfrågor.

Var femte svensk chef ägnar mindre än en tiondel av sin arbetstid åt ledarskapsrelaterat arbete. Antalet chefer som ägnar lite tid åt ledningsrelaterat arbete har dessutom ökat. År 2013 ägnade 16 procent knappt en tiondel av tiden åt ledarskapsrelaterat arbete.

Läs mer: Rapporten kan laddas ner från Enovas hemsida.


Källa: Gobal employee and leadership index Sverige 2015 – Årgång 16