Svea Hovrätt om arbetsgivares ansvar för livlinor vid takarbete

Mål nr Avdelning 03 2015-03-16 B 3594-14 Rotel 030111 Stockholm

     

den 19 maj 2015

En arbetsgivare har dömts för arbetsmiljöbrott och ska betala en miljon kronor i företagsbot. Dessutom döms bolagets ägare till 80 dagsböter på 280 kr för att han genom oaktsamt handlande förorsakat en arbetstagares död.

Bakgrunden är att en arbetstagare vid arbete på ett villatak år 2012 ramlat ner sex meter från taket. Han fick så allvarliga skador att han dog.

Hovrätten konstaterar att personlig fallskyddsutrustning krävdes för att uppnå betryggande säkerhet. Sådan utrustning i form av livlinor hade tagits med till byggarbetsplatsen men låg kvar i ett fordon utan att användas. Företrädare för bolaget hade genom oaktsamhet förorsakat arbetstagarens död.


Källa: http://www.regelboken.nu/rattsfall/27036/fulltext