Supermiljöbilköpare får vänta på premie till nästa år

Den som köper en supermiljöbil nu riskerar att få vänta på den statliga premien på 40 000 kr till nästa år skriver Anders Ödahl i senaste Tjänstebilsfakta.

     

den 7 september 2015

De 215 miljoner kronor regeringen avsatt är redan intecknade, eftersom en tredjedel användes till förra årets supermiljöbilspremier.

Hittills i år har man betalat ut drygt 3 600 premier på totalt 142 miljoner kronor. Samtidigt har ytterligare cirka 2 000 supermiljöbilar registrerats i vägtrafikregistret under maj, juni och juli. De kvarvarande cirka 73 miljoner kronorna räcka inte till alla bilar som registrerats under juli. Transportstyrelsen handlägger ärendena i tur och ordning utifrån registreringsdatum.

- Vi avser att fortsätta vår handläggning av premierna under hösten, men vi tvingas skjuta på själva utbetalningen av förklarliga skäl. Vi kan inte betala ut pengar vi inte har. Vår ambition är dock att vi ska kunna genomföra utbetalningarna så snabbt och smidigt som möjligt efter årsskiftet, säger Eva Lexon, enhetschef på Transportstyrelsen.


Källa: http://www.tjanstebilsfakta.se/bilkopare-far-premie-nasta-ar