Stora vinster med att minska matavfallet

Varje år uppstår ungefär 1,5 miljoner ton matavfall i Sverige varav hushållen står för två tredjedelar.

     

den 7 december 2015

I en studie från Naturvårdsverket framgår att den samhällsekonomiska bruttonyttan av att minska matavfallet med 20 % beräknas till 10-14 miljarder kronor.

Livsmedelsindustrin, livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll skulle tillsammans kunna spara mellan 7,6 - 8,6 miljarder kronor. Därtill kommer miljönyttan med bland annat minskade övergödningseffekter och minskade utsläpp av växthusgaser som i den här rapporten räknats om till kronor.

Samhälle, näringsliv och konsumenter behöver tillsammans agera för att minska matavfallet.

- Det matavfall som ändå uppstår ska helst gå till matavfallsinsamling för att kunna bli biogas och återgå som näring tillbaka till jorden. Men allra bäst är att minska matsvinnet och faktiskt äta upp maten. Det är tio gånger mer klimateffektivt jämfört med att göra biogas, säger Sanna Due Sjöström, handläggare på Naturvårdsverket.

Hämta rapporten här


Källa: Naturvårdsverket