Stopp för rabatt på ögonoperationer och IVF via arbetsgivaren?

Från och med den 1 juli 2018 kan möjligheten att sänka sin kostnad för exempelvis ögonlaseroperationer och IVF-behandlingar genom löneväxling vara ett minne blott. Regeringen har nämligen för avsikt att ta bort skattefriheten för förmån av privat sjukvård.

     

den 5 oktober 2017 Ingrid Langkilde

Nuvarande skatteregler innebär att det är ekonomiskt fördelaktigt att växla kontant lön mot arbetsgivarbetald privat sjukvård. Det beror på att förmån av fri privat sjukvård är skattefri.

Genom att byta skattepliktig lön mot skattefri privat vård kan den anställde får ner kostnaden för sjukvården väsentligt. Ju högre marginalskatt personen har desto större blir vinsten. Det lönar sig alltså mest för personer vars inkomst ligger över gränsen för när statlig inkomstskatt börjat tas ut.

Växlingen från skattepliktig lön till skattefri förmån lönar sig även för arbetsgivaren genom att underlaget för arbetsgivaravgifter sänks.

Vanligt med ögonlaseroperationer och IVF-behandlingar

Det är därför väldigt vanligt att arbetsgivare låter anställda få till exempel ögonlaseroperationer och IVF-behandlingar finansierade genom bruttolöneavdrag. Bruttolöneavdraget räknas fram så att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren.

Förenklat uttryckt är effekten av löneväxlingen att den som har 50 procent marginalskatt halverar sin kostnad för till exempel en ögonlaseroperation genom att löneväxla. Den som har 30 procent marginalskatt sänker följaktligen kostnaden med 30 procent. Den effektiva kostnaden för en ögonlaseroperation som kostar 30 000 kronor på en privat klinik blir alltså efter löneväxling 15 000 respektive 21 000 kronor.

Förslag om skatteplikt

Finansdepartementet har nu lagt fram ett förslag som innebär att förmån av privat sjukvård blir skattepliktigt från och med den 1 juli 2018.

Om förslaget genomförs kommer effekten av löneväxling att förvinna helt och hållet. Det blir med andra ord skattemässigt helt meningslöst att löneväxla mot privat sjukvård. Den effektiva kostnaden för en ögonlaseroperation som kostar 30 000 kr blir 30 000 kr även vid löneväxling.

Det är som sagt inte ovanligt att arbetsgivare låter anställda få bland annat ögonlaseroperationer och IVF-behandlingar finansierade genom bruttolöneavdrag. Den som planerar att löneväxla mot just detta – och vill utnyttja dagens skatteregler – har, som det ser ut i dagsläget, fram till 30 juni 2018 på sig att göra detta. Från och med den 1 juli 2018 ska nämligen de nya skattereglerna för privat sjukvård börja gälla. Den privata sjukvården måste alltså utföras senast den 30 juni 2018.

Håll dig uppdaterad!

Att arbeta med skatt innebär att man ständigt måste vara uppdaterat om vad som är på gång på skatteområdet. Med Servicepaket Skatt kan du känna dig trygg i att alltid ha tillgång till det senaste, och att du har ett korrekt svar nära till hands när du behöver det. Få tillgång till paketet


Få snabba svar på dina skattefrågor!

Svårt att hänga med i det senaste på skatteområdet? På jakt efter kvalificerade svar på dina frågor – snabbt?
I Servicepaket Skatt hjälper vi dig att tolka snåriga lagar och skatteregler, så att du kan lägga tiden på annat. Välkommen till en enklare skattevardag!

Jag vill prova paketet!