Statsbidrag för höjda löner till skolledare

Regeringen har beslutat om att satsa 34 miljoner kronor extra per år för att höja lönerna för de skolledare som jobbar i de mest utsatta områdena.

     

den 4 april 2016

Detta är en viktig första satsning och blir en signal om att värdera skolledarna - Sveriges viktigaste chefer - högre.

Den 17 mars beslutade regeringen om att satsa 34 miljoner extra per år till skolor i utsatta områden med låga kunskapsresultat. Pengarna ska främst användas till att höja rektorers löner.

Bidragsbeloppet för en förstelärare är 85 000 kronor per bidragsår och för en lektor eller en person i ledande befattning 170 000 kronor per bidragsår.

Förordningen träder i kraft den 26 april i år.


Källa: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/statsbidrag-for-insatser-nar-det-galler-skolledare/