Stark ökning av datakonsultverksamhet i juni

Tjänsteproduktionen ökade, i säsongrensade värden, med 1,2 procent i juni jämfört med maj enligt SCB.

     

den 7 september 2015

För perioden april-juni minskade produktionen med 0,3 procent jämfört med januari-mars, säsongrensat. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 3,1 procent under juni, jämfört med motsvarande månad föregående år.

Produktionen inom datakonsultverksamhet ökade, i säsongrensade tal, med 9,4 procent i juni jämfört med maj. I kalenderkorrigerade tal var det en ökning på 13,4 procent jämfört mellan juni och motsvarande månad föregående år. Produktionen inom motorhandeln ökade med 3,3 procent respektive ökade med 11,6 procent.


Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Handel-med-varor-och-tjanster/Inrikeshandel/Tjansteproduktionsindex/Aktuell-Pong/223721/Behallare-for-Press/393233/