Ständigt förändrade kompetenskrav

Idag är en examen från unga år inte längre en garanti för att en individ ska kunna möta arbetslivets krav på kvalité, produktivitet och ständig utveckling. Det behövs därför strategier, strukturer och system för att skapa kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet.

     

den 4 juni 2018

Vi lever i en föränderlig värld. Globalisering, digitalisering och ändrade konsumtionsmönster ställer krav på företag och organisationer att ständigt utvecklas. Men, som alla vet, vill man få till förändring måste man göra något nytt. Det innebär att företag och organisationer alltså behöver tillföra ny kompetens för att utvecklas.

Samtidigt pratas det mycket om hållbarhet inom HR. Hur kan vi få våra medarbetare att hålla i ett livslångt perspektiv? Ibland kan det vara en enklare utväg att rekrytera helt ny personal för att tillföra ny kompetens till en verksamhet. God kompetensförsörjning handlar emellertid om att hitta en balans mellan nyrekrytering och att tillföra ny kompetens till befintlig personal.

Vi kan så här långt konstatera att företag och organisationer behöver kunna anpassa och förändra arbetets innehåll utifrån kraven i omvärlden. Kunskaper måste alltså kunna vidareutvecklas för att kunna fortsätta användas, om än på ett nytt sätt.

En av framtidens stora utmaningar     

Kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en av framtidens stora utmaningar. Oavsett storlek, bransch, eller verksamhetsområde har alla organisationer denna fråga uppe på dagordningen på ledningsmöten. De flesta företag och organisationer förstår idag hur viktigt det s k humankapitalet är för deras framtida konkurrenskraft.   

Det är dock inte säkert att företag med rätt humankapital kommer vara mer framgångsrika än andra om det inte finns effektiva processer för exempelvis rekrytering, kompetenskartläggning och kompetensöverföring som kopplar till företagets övergripande mål. Om sådant saknas kan man säga att företaget snarare består av en samling individuell kunskap.   

Det handlar alltså om att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att på så vis identifiera var man bör tillföra stödinsatser i verksamheten. De områden som är viktiga att identifiera är; att ta reda på hur omvärlden ser ut, hur befintliga kompetensprofiler ser ut i verkligheten, hur man kan rekrytera och/eller kompetensutveckla personal för att möta omvärldens krav.

De företag och organisationer som är framgångsrika i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete har enligt forskningen högre överlevnadsgrad, tillväxt och produktivitet. Det kan med andra ord vara välinvesterade pengar inför framtiden!


Få snabba svar på dina HR-frågor!

Vore det skönt att ha någon att bolla dina HR-frågor med? Vill du vara säker på att göra rätt enligt de senaste reglerna och lagarna?
I Servicepaket HR hjälper vi dig med både strategisk och praktiskt HR. Välkommen till en enklare arbetsvardag!

Jag vill prova paketet!