Sommarvikarier bör begära jämkning

Om lönen under 2015 sammanlagt uppgår till 18 824 kr eller mer kan den anställde begära jämkning av skatteavdraget.

     

den 9 maj 2015

Under sommaren är det vanligt att arbetsgivare tar in sommarvikarier. Många gånger är det studerande som kanske inte arbetar någonting under övriga delen av året. Det kan innebära att den slutliga skatten för ett helt inkomstår då blir ganska låg.

För sommarvikarier som vet att de sammanlagt kommer att tjäna mindre än 18 824 kr under 2015 finns det en intygsblankett i Skatteverkets broschyr SKV 430 som kan lämnas till arbetsgivaren. Denne gör då inget skatteavdrag alls på den intjänade lönen.

Om lönen under 2015 sammanlagt uppgår till 18 824 kr eller mer kan den anställde istället begära jämkning av skatteavdraget. Detta görs antingen via en blankett i samma broschyr som ovan eller via Skatteverkets e-tjänst.

Fördelen med att jämka preliminärskatten är, för de flesta som endast jobbar under sommaren, att man får ut större del av lönen i nettopengar i nära anslutning till arbetsperioden. Utan jämkning finns risk för ett för högt preliminärt skatteavdrag. Eftersom skatteåterbäringen normalt betalas ut tidigast i juni året därpå får man i så fall vänta ett helt år på att få tillbaka pengarna.