Sommarjobbare? Dra inte skatt i onödan!

Sommarlovet närmar sig och med det säsongen för extrajobbande studenter och ungdomar. Har du tänkt anställa en sommarjobbare? Glöm då inte bort att den som tjänar max 18 738 kronor under året inte betalar skatt på sina inkomster – och du som arbetsgivare slipper skatteavdragen. Vi reder ut vad som gäller!

     

den 8 juni 2016 Lennart Salomonsson

Att ta in sommarpersonal är många gånger nödvändigt när den ordinarie arbetsstyrkan går på semester. Extrajobbare ska ju självklart också ha lön, men det kan vara väldigt gynnsamt att undersöka vad personen i fråga tjänar under inkomståret.

Gränsen för när arbetsgivare drar skatt på utbetalda ersättningar till en och samma anställd går enligt huvudregeln vid 1 000 kronor under året. Samma beloppsgräns gäller för när arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningarna.

För lön och skattepliktiga förmåner till studerande och skolungdomar gäller däremot särskilda regler. Om inte den sammanlagda inkomsten under året överstiger ett visst belopp behöver arbetsgivaren inte göra några skatteavdrag. Anledningen är att grundavdraget gör att den skattepliktiga inkomsten blir noll kronor och att någon allmän pensionsavgift då inte heller tas ut.

Gränsen för när skatteavdrag inte behöver göras går vid en inkomst på sammanlagt högst 18 738 kronor under 2016. Observera att gränsen för arbetsgivaravgifter fortfarande är 1 000 kronor för respektive arbetsgivare.

När inkomsten överstiger 18 738 kronor måste den anställde betala allmän pensionsavgift. Denna uppgår till 7 procent av hela inkomsten. För den som tjänar 18 739 kronor blir avgiften alltså – avrundat – 1 300 kronor (7 % x 18 739), medan någon avgift inte tas ut alls för den som tjänar 18 738 kronor, det vill säga endast en krona mindre!

Den anställde måste göra troligt för arbetsgivaren att den sammanlagda årsinkomsten inte kommer att bli högre än 18 738 kronor. Vi rekommenderar här att den anställde gör detta skriftligen genom det intyg som finns i Skatteverkets broschyr ”Sommar- och extrajobb” (SKV 430).

En arbetsgivare som är osäker på om han ska göra skatteavdrag eller inte kan alltid be den anställde att lämna ett jämkningsbeslut från Skatteverket. Den anställde ansöker då på blankett SKV 4301 om jämkning för skolungdom och studerande. Det går också att göra detta på Skatteverkets webbplats via en e-legitimation.

Samma blankett, SKV 4301, används vid ansökan om jämkning om den anställde kommer att tjäna mer än vad han eller hon intygade från början. Den används också vid en ny ansökan om jämkning om ett tidigare jämkningsbeslut har blivit fel av samma anledning.

När inkomsten passerar 18 738 kronor, och den anställde inte har lämnat något jämkningsbeslut, måste arbetsgivaren göra skatteavdrag på vanligt sätt.


Få snabba svar på dina lönefrågor!

Få saker är så känsliga som lön – det bara måste bli rätt för alla inblandade parter! Visst vore det skönt att ha någon att bolla sina frågor med?

I Servicepaket Lön hjälper vi dig med frågor om arbets- och skatterätt, för en smidigare lönehantering. Välkommen till en enklare lönevardag! 

Jag vill prova paketet!